Personvern

Personvernerklæring
for NRK Aktivum AS

Om NRK Aktivum

NRK Aktivum er et heleid datterselskap av Norsk Rikskringkasting AS, som tar hånd om NRKs kommersielle virksomhet. NRK Aktivum utvikler og selger NRKs produkter, tjenester og rettigheter basert på NRKs programproduksjon og merkevarer. Vi tilbyr sponsorplakater på TV, DVDer, musikk, bøker, lydbøker og lisensprodukter fra NRKs programarkiver og løpende produksjon i TV, radio og på nett.

Nettstedet nrkaktivum.no eies og drives av NRK Aktivum AS. NRK Aktivum eier og driver nrkbutikken.no. NRK Butikkens personvernerklæring finner du her.

Persondata

NRK Aktivum AS, ved administrerende direktør, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

NRK Aktivum benytter e-post og telefon i sitt daglige arbeid med samarbeidspartnere og rettighetshavere. Det innhentes ikke personopplysninger direkte via nettsiden www.nrkaktivum.no. Vi innhenter ikke personopplysninger som ikke er relevante og nødvendige for å utføre våre plikter og avtaler. Personopplysninger innhentet fra rettighetshavere og samarbeidspartnere, som navn, e-post, adresse, vil ikke bli brukt til massekommunikasjon og direkte markedsføring.

Personinformasjon som er relevant for å utføre våre plikter i forhold til rettighetshavere og samarbeidspartnere lagres i CRM-verktøyet SuperOffice og i regnskapssystemet Agresso. SuperOffice har begrenset tilgang for ansatte i NRK Aktivum. Agresso har begrenset tilgang for regnskapsavdelingen i NRK samt ansvarlig for royalty-utbetalinger i NRK Aktivum.

Vår behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Opplysningene lagres så lenge det er relevant, og reguleres i avtaler med hver enkelt rettighetshaver og samarbeidspartner. Dataene legges inn ved kontraktsinngåelse. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse.

Deling av opplysninger

Opplysningene vil ikke utleveres til tredjeparter, men kan deles med underleverandører når det er hensiktsmessig og nødvendig for å opprettholde våre forpliktelser og avtaler (SuperOffice, Agresso). Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av NRK Aktivum. Disse bedriftene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.

Innsyn/sletting av data

Ifølge Personopplysningsloven har du rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan også kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene.

Kontakt oss på e-post: hakon.haugan@nrk.no eller telefon 920 82 333 dersom du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysningene som er lagret om deg.

Dersom du mener at NRK Aktivum ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på datatilsynet.no

Informasjonskapsler/cookies

nrkaktivum.no benytter seg av informasjonskapsler (cookies), dvs. samler anonyme, statistiske data om alle besøkende på nettsiden, men som ikke identifiserer deg som person. Dette er noe de aller fleste nettsteder gjør, og dataene benyttes til å forstå hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan sørge for at det fungerer best mulig.

Du kan selv gå inn i innstillingene i din nettleser og deaktivere denne funksjonaliteten. Merk at denne innstillingen kan føre til at enkelte nettsteder ikke fungerer optimalt.

Du kan lese mer om informasjonskapsler (cookies) her

NRK Aktivum AS benytter seg av Google Analytics til nettstedsmåling. Verktøyet gir oss informasjon om blant annet hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider som er mest besøkt, hvor lenge besøket varer, hvilke nettlesere som brukes og hvilke nettsteder de besøkende kommer fra. Ingen av opplysningene brukes til å identifisere enkeltpersoner. Informasjonen benyttes i forbindelse med drift og videreutvikling av nettsiden.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon er:

NRK Aktivum AS
Postboks 85000 Majorstuen, 0340 Oslo
Behandlingsansvarlig i NRK Aktivum er daglig leder Håkon Haugan.

hakon.haugan@nrk.no
Tlf. 920 82 333
Nettsted: nrkaktivum.no